Γυμνάσιο

{supertable table transpose}{rowheight 1 25px} {style width:60%}{headrows 1}{borders on}

Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες
Έκθεση 2 ώρες

{/supertable}