Γ' Λυκείου

{supertable table transpose}

{style width:65%}{headrows 1}{borders on}{bodywidth 18 10 10 10 10 10}

Αρχαία Ελληνικά 6 ώρες
Λατινικά 3 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Λογοτεχνία 2 ώρες
Έκθεση 3 ώρες
Βιολογία 1 ώρα

 

{/supertable}