Έκθεση

Στο θεωρητικό φροντιστήριο Εν Έδρα υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα Έκθεσης και για μαθητές Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης:

{supertable table}

{style width:65%}{borders on}{headcols 1 12.5}{bodywidth 10 10 }

 

 

Α' Λυκείου 2 ώρες
Β' Λυκείου 3 ώρες
Γ Λυκείου 3 ώρες

{/supertable}