Β΄Λυκείου

{supertable table transpose}

{style width:65%}{headrows 1}{borders on}{bodywidth 17 13 6}

Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης 5 ώρες
Λατινικά Κατεύθυνσης 2 ώρες
Έκθεση 3 ώρες

{/supertable}