Α' Λυκείου

{supertable table transpose}{rowheight 1 35px}{rowheight 1 35px} {style width:65%}{headrows 1}{borders on}{bodywidth 15 6 15}

Αρχαία Ελληνικά 3 ώρες
Έκθεση 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά {subtext (για προετοιμασία κατεύθυνσης)} 1 ώρα

 

{/supertable}