Έναρξη μαθημάτων θερινής περιόδου

Τα θερινά μαθήματα για τους μαθητές της 3η Λυκείου  αρχίζουν τη 1η Αυγούστου